Lizzies frågesport

 

bild 66.jpg

Förberedelse

Ta med en tärning, ett tidsur (finns i de flesta mobiler) och frågekort som du kan printa ut från förslagen.

 

 

Dela upp barnen i tre grupper

Be ett barn i varje grupp hålla reda på antal poäng och ett annat ta tiden. Det kan vara ett barn som tar tiden för alla eller ett i varje grupp. Det bestämmer ni gemensamt. Förslagvis 2 minuter. Grupperna turas om för att slå tärningen en gång. Högsta siffran börjar. Sedan går man medsols.

 

 

Siffror på tärningen

1=Frågor ur t.ex. kategorin Mässan – på t.ex. rött kort

2=Frågor ur t.ex. kategorin Kyrkoåret – på t.ex. gult kort

3=Frågor ur t.ex. kategorin Sakramenten och allmänna frågor – på t.ex. grönt kort

4=Frågor ur kategorin Huller om buller (blått)

5=den som leder frågesporten får välja kategori

6=gruppen själv får välja vilken kategori som helst

 

Börja spelet

Med att låta grupp 1 kasta tärningen och läs en fråga ur kategorin som tärningen visar. Påminn gruppen att så fort frågan är uppläst ska tiden börja ticka och den som tar tiden ska tala om när tiden är slut.

Om deltagarna i gruppen ropar ut olika svar ska ledaren fråga gruppen vilket svar de står för gemensamt. De ska ge ett slutgiltigt svar.

Om den grupp som fick frågan inte kan svara rätt går frågan vidare till nästa grupp, osv.

 

 

Poäng

3 poäng om man kan svara rätt från början.

2 poäng om frågan gått vidare till nästa grupp som kunnat svara.

1 poäng om frågan gått vidare till tredje gruppen som svarat rätt.

 

Även om man svarat på en annan grupps fråga ska gruppen ända få sin egen fråga, så att de blir möjligt att få extra poäng. Man läser spelreglerna till deltagarna och är det något de undrar över som inte finns med i reglerna kan ni själva komma överens om hur ni löser det.

Lycka till och ha mycket roligt genom ett lärande spel!

Idé: kateket Lizzie Claesson

 

FRÅGESPORT – MÄSSAN

 

 1. Att gå till kommunionen. Hur kan man säga det på ett annat sätt?
 2. Vad betyder det grekiska ordet eukaristi?
 3. Hur många läsningar läses det på söndagar och festdagar?
 4. Vilka är de första orden i trosbekännelsen?
 5. Står man eller sitter man när prästen läser evangeliet?
 6. Hur många evangelier finns det?
 7. Säg namnen på de 4 evangelisterna
 8. Vad händer efter att vi bett trosbekännelsen?
 9. Vad betyder kyrie eleison?
 10. På vilket språk är kyrie eleison?
 11. Vem är Guds lamm?
 12. Varför tvättar prästen händerna?

 

 1. Med vilka ord avslutar prästen mässan?
 2. Vad svarar vi prästen vid mässans slut?

 

 

MÄSSAN – SVAR

 

 1. Att ta emot Jesus. Att ta emot Jesus i Eukaristin.

 

 1. Tacksägelse
 2. 2
 3. Jag tror på enda Gud, allsmäktig Fader
 4. Står
 5. 4
 6. Matteus, Markus, Lukas, Johannes
 7. Vi ber olika förböner
 8. Herre förbarma dig
 9. Grekiska
 10. Jesus
 11. Det är en symbol för att visa att han vill ha ett rent hjärta för att röra Jesus med sina händer.
 12. Mässan är slut, gå i frid.
 13. Gud, vi tackar dig.

 

 

FRÅGESPORT – ALLMÄNNA FRÅGOR

 

 1. Vilka fyra grupper av mysterier finns det i rosenkransen
 2. När behöver man bikta sig innan man tar emot Jesus i kommunionen?
 3. Vilken månad ägnar Kyrkan åt rosenkransen?
 4. På vilken veckodag blev Jesus korsfäst?
 5. På vilken veckodag uppstod Jesus?
 6. Hur många personer finns det hos Gud?
 7. Vad heter de olika personerna hos Gud?
 8. Kan du säga namn på minst 5 apostlar?

 

 

 1. Hur många saker ber vi om i bönen Fader Vår?
 2. Vem lärde oss bönen Fader Vår?
 3. Vad heter vår nuvarande Påve?
 4. Från vilket land kommer vår nuvarande Påve?
 5. Vad heter vår katolske biskop i Sverige?

 

ALLMÄNNA FRÅGOR – SVAR

 

 1. Glädjerika, ärorika, smärtorika och ljusets mysterier
 2. Om man begått en allvarlig synd eller om man inte har biktat sig på länge för att ha renare hjärta för Jesus.
 3. Oktober
 4. En fredag
 5. En söndag
 6. 3
 7. Gud Fader, Gud Son, Gud Helige Ande
 8. Simon Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Jakob, Judas Taddaios, Simon Ivraren, Judas Iskariot.
 9. 7
 10. Vi har fått den av Jesus själv
 11. Franciskus
 12. Argentina
 13. Biskop Anders Arborelius

 

SANT ELLER FALSKT OM DOPET OCH KONFIRMATIONES SAKRAMENT

 

 1. Sant eller falskt: bara barn får döpas.
 2. Sant eller falskt: vid dopet får vi en fadder (gudmor eller gudfar)
 3. Vid dopet häller man fyra gånger vatten över den som ska döpas?
 4. Den som döps ska ha blå eller rosa kläder på sig.
 5. Ett dopljus tänds från pingstljuset.
 6. Dopet ger löfte om evigt liv och renar oss från synd.
 7. Bikt är ett annat ord för konfirmation.

 

 1. Vid konfirmationen får konfirmanden välja ett nytt namn.
 2. Man måste vara döpt för att ta emot konfirmationen sakrament.
 3. I katolska kyrkan är det biskopen som konfirmerar.

 

 

OM DOPET OCH KONFIRMATIONENS SAKRAMENT – SVAR

 

 1. FALSKT! Man kan döpas t.o.m. vid dödsbädden.
 2. SANT!

 

 1. FALSKT! (endast tre gånger, i Faderns, och Sonens och den helige Andes namn.)
 2. FALSKT! Den som döps ska ha en vit klädnad.
 3. FALKT! Dopljuset tänds från påskljuset.
 4. SANT!
 5. FALSKT! Bekräftelsens sakrament är ett annat ord för konfirmation.
 6. SANT! Ofta väljs namn efter ett helgon.
 7. SANT! I östkyrkan ges konfirmationen tillsammans med dopet när barnen är små.
 8. SANT! Biskopen kan dock delegera till en präst som får göra det på biskopens uppdrag.

 

 

FRÅGESPORT – KYRKOÅRET

 

 1. Vilka liturgiska färger finns det?
 2. När börjar kyrkoåret?
 3. Vilken tid kommer före jul?
 4. Varför firar vi Jul?
 5. Vilken tid kommer före påsk?
 6. Hur många dagar varar fastetiden?
 7. Vad firar de kristna vid påsken?
 8. I vilken månad firar kyrkan Vår Fru av Rosenkransen?
 9. Vad händer när vi firar Jesus uppenbarelse? (ledtråd, det är 13 dagar efter jul)
 10. Vilket stort helgon firas den 6e december?
 11. Hur lång tid varar påsktiden?

 

 1. När använder man violett färg i mässan?
 2. När använder man vit färg i mässan?
 3. Vad kallas den tid då den liturgiska färgen är grön?
 4. När använder man den liturgiska färgen röd i mässan?

 

 

KYRKOÅRET – SVAR

 

 1. Grönt, vitt, violett, rött
 2. Med första söndagen i advent
 3. Advent
 4. Jesu Kristi födelse
 5. Fastetiden
 6. 40
 7. Jesu Kristi död och uppståndelse
 8. Oktober
 9. Tre vise män kommer och besöker Jesus, Maria och Jesus i Betlehem
 10. Sankt Nikolaus
 11. 50 dagar (ordet pingst betyder 50, pingsten är alltid 50 dagar efter påsk)
 12. Det är botens färg som vi använder under advent och fastetid
 13. När det är fester, t.ex. jul, påsk, eller något helgon
 14. Tiden under året
 15. När man firar martyrer eller fester med Den Helige Ande

FRÅGESPORT – HULLER OM BULLER A

 

 1. Hur många sakrament har vi i kyrkan?
 2. Hur många apostlar hade Jesus?
 3. Vem var kyrkans förste påve?
 4. Hur många delar har Bibeln?
 5. Vad heter den man som fick i uppdrag att bygga en stor ark?
 6. Vem var det som såg den brinnande busken?
 7. Varför skulle Israels folk lämna Egypten?
 8. Vad hette Jesu mor?
 9. Vad hette Jesu jordiske far?
 10. Var föddes Jesus?
 11. I vilken stad dog och uppstod Jesus?

 

 

 

 

 

HULLER OM BULLER A – SVAR

 

 1. 7
 2. 12
 3. Petrus
 4. 2 (Gamla och Nya testamentet)
 5. Noa
 6. Mose
 7. De behandlades som slavar av Farao.
 8. Maria
 9. Josef
 10. Betlehem
 11. Jerusalem

 

 

 

 

 

FRÅGESPORT – HULLER OM BULLER B

 

 1. I vilken stad växte Jesus upp?
 2. Hur gammal var Jesus när hans föräldrar fann honom i templet efter att ha letat i tre dagar?
 3. Vem var det som döpte Jesus?
 4. Vad hette floden där Jesus blev döpt?
 5. Vid vilken sjö kallade han sina första lärjungar?
 6. Vilket var Jesus första under?
 7. Vad var Bartimaios problem?
 8. Vem var det som klättrade upp i trädet för att se Jesus?
 9. Vem var det som sa: Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig i himmelriket.
 10. Vad är namnet på den kvinna som upptäckte att graven var tom och som var den första att berätta om att Jesus uppstått?

 

 

 

 

FRÅGESPORT – HULLER OM BULLER B – SVAR

 

 1. Nasaret (Jesus kallades ”Jesus från Nasaret”)
 2. 12 år (se Lukas 2:41)

 

 1. Johannes Döparen
 2. Jordan
 3. Galileiska sjön, även kallad Tiberias sjö
 4. Kana – när han förvandlade vatten till vin.

7 Bartimaios var blind, Jesus botade honom.

 1. Sackaios, tullindrivaren
 2. Jesus

 

 1. Maria från Magdala, (även kallad Maria Magdalena) som vandrat med honom från början.