Stillasittande lekar

Klappjakten

 

Alla sitter kring ett bord och lägger upp sina händer på bordet med handflatan nedåt. Sedan lyfter alla sin högra hand och lägger den till höger om grannens vänstra. Sedan börjar leken med att du klappar en gång med ena handen. Klappen ska skickas vidare i den ordning som händerna ligger. (Din vänstra hand, grannen till vänsters högra hand, grannen till vänsters hand, din högra etc.) Så fortsätter det tills någon klappat två gå gånger med sin ena hand. Då vänder signalen och går åt andra hållet. Om någon slår med fel hand får den handen tas bort. Har man gjort fel två gånger är man alltså ute ur leken.

 

bild 48.jpg

 

 Bibelbingo (7-12 år)

Förbered lappar med nio olika namn på kända personer ur Bibeln. Dela ut ett papper till varje barn med bingorutor, dvs med 9 rutor, tre vågrätt och tre lodrätt. Varje barn skriver in namn på nio personer ur Bibeln i sitt rutsystem i den ordning de själva bestämmer. Ledaren har en skål med lappar på personer ur Bibeln. Ledaren drar en lapp med ett namn i taget och den som först får tre namn vågrätt, lodrätt eller tvärs över ropar BINGO! Den som fått bingo får poäng. Fortsätt till alla namn är lästa. Denna lek kan förstås också göras med helgonnamn.

Exempel på personer ur Bibeln: Adam, Eva, Noa, Abraham, Sara, Isak, Rebecka, Jakob, Rakel, Josua, Deborah, Rut, Saul, David, Salomo, Jesaja, Jeremia, Amos, Ester, Gabriel, Rafael, Mikael, Sakarias, Maria, Lukas, Matteus, Markus Johannes, Josef, Elisabeth, Petrus, Andreas, Bartimaios, Lasaros, Marta, Sackaios, Nikodemos, Judas, Pontius Pilatus, Stefanos.

 

bild 49.jpg

 

 

Namnbingo (7-12 år)

Dela ut ett papper till varje barn med bingorutor, dvs med 9 rutor, tre vågrätt och tre lodrätt. Varje barn skriver in nio kompisars namn i sitt rutsystem i den ordning de själva bestämmer. Ledaren har en skål med lappar på alla barn som deltar. Ledaren drar en lapp med ett namn i taget och den som först får tre namn vågrätt, lodrätt eller tvärs över ropar BINGO! Den som fått bingo får poäng. Fortsätt till alla namn är lästa.

 

bild 50.jpg

 

Fader vår! (7-16 år)

Ta fram mobilens stoppur. Låt ett barn kolla tiden och inbjud sedan ett barn i taget att säga Fader vår så snabbt det kan. Om flera barn i gruppen inte känner sig säkra på bönen kan ni låta dem läsa den. Betona att vi vänder oss i vördnad när vi ber Herrens bön till Gud vår Fader, men att vi just nu gör denna lek för att bättre lära den utantill. Även Var hälsad Maria kan läras på detta sätt.

 

bild 51.jpg

 

 Stöten (6-16 år)

 

Alla håller varandra i handen i en ring. Du börjar med att sända iväg en ”stöt” genom att klämma till om din ena grannes hand. Denna skickar vidare till nästa tills det gått hela varvet runt. Man kan också göra det svårare genom att någon låter stöten vända håll någonstans i ringen genom att trycka med samma hand som tagit emot den, alltså tillbaka till grannen innan. En annan variant är att ha två stötar på gång samtidigt. Koncentration krävs!

 

bild 52.jpg

 

Ja och nej-stol (5-16 år)

Ställ två stolar vid väggen. Skriv ja och nej på varsin lapp och fäst dem synligt på stolarna. Om barnen är små och inte kan läsa använd en grön lapp för ja och en röd lapp för nej-stolen.

Dela upp barnen i två lag och ställ upp dem på led vid en startlinje. Ställ och ja och nej-frågor till barnen (se exempel nedan). De som står först i ledet ska springa fram och sätta sig i rätt stol. Det lag som hinner först får en poäng. Håll på så länge att alla har fått springa minst en gång. Räkna ihop poängen och utse ett vinnarlag.

Här är förslag på frågor, bedöm själv hur mycket din barn/ungdomsgrupp klarar:

bild 53.jpg

 

 

 • Har vi 6 sakrament i kyrkan ? (Nej, vi har 7: dopet, eukaristin, konfirmationen, försoningens sakrament, vigseln, vigningen och de sjukas smörjelse.)
 • Jesu mor heter Elisabeth! (Nej, hon heter Maria.)
 • Det finns 4 evangelister i Nya testamentet. (Ja, Matteus, Markus, Lukas och Johannes.)
 • Hade Jesus 15 apostlar? (Nej, han hade 12.)
 • Pingsten firas efter påsken. (Ja, den firas på den 50e dagen efter påsk.)
 • Duvan kom tillbaka till Noa med en grankvist. (Nej, det var en olivkvist!)
 • Regnbågen var det första tecknet på Guds förbund med människorna (ja).
 • Bibeln har 3 delar! (Nej, det är två, Gamla och Nya testamentet.)
 • Påven bor i Frankrike! (Nej, han bor i Rom, Vatikanstaten.)
 • Vårt nya helgon heter Maria Elisabeth Hesselblad (Ja!)
 • Den helige Antonius avbildas ofta med en ekorre på armen. (Nej, med ett Jesusbarn!)
 • Jesus föddes i Betlehem (ja!).
 • Jesus dog och uppstod i Jerusalem (ja!).

 

 

Farfars byxor! (5-16 år)

 

Alla sätter sig i en ring utom kateketen som står i mitten. Denne/denna går fram till ett av barnen, ser det djupt i ögonen och frågar till exempel:

- Vad hade du på huvudet när du gick till skolan i morse? (Använd fantasin: Vad åt du till middag igår? Vad ska mamma få i julklapp? Vad har ni hängt i julgranen?) Svaret på alla frågor som ställs i den här leken är FARFARS BYXOR, och man får inte skratta när man svarar.  Skulle man ändå inte kunna låta bli så är man ute ur leken för den här omgången. Kateketen fortsätter till någon annan i gruppen och ställer en annan fråga till honom eller henne. Den som kan hålla sig för skratt längst och blir kvar till sist får fråga de andra i nästa omgång. Det är tillåtet att göra konstiga grimaser och liknande för att få den som ska svara att börja skratta.

 

bild 54.jpg

 Ett skepp kommer lastat (7-12 år)

 

Sitt i en ring. Person ett säger till den intill sig: ”Ett skepp kommer lastat!” Person två svarar: ”Med vad då?” Person ett säger ett substantiv som börjar på A, t.ex.: ”Med ankor.” Därpå säger person två: ”Ett skepp kommer lastat” till person tre, som i sin tur frågar: ”Med vad då?” Person två upprepar den last som redan har sagts och lägger till något nytt på nästa bokstav i alfabetet, t.ex.: Med ankor och biskopsmössor. Etcetera tills man kommit till bokstaven Ö – eller tills man tycker att det räcker. Man kan också kasta en bok till varandra och hålla sig till ord med samma begynnelsebokstav (utan att upprepa de som sagts tidigare).

 

bild 55.jpg

 

Snottra (6-14 år)

bild 56.jpg

 

 En person går ut medan övriga bestämmer ett verb som de ska tänka på, t.ex. simma. Personen kommer in och frågar de övriga olika saker i tur och ordning tills han/hon kommer på vad ”snottra” står för: ”Är det roligt att snottra?” ”Har du snottrat idag?” ”Kostar det pengar att snottra?” Kan man snottra på vintern?” och så vidare. Sedan blir det någon annans tur att gå ut och få ställa frågor.

 

 

Snurra flaskan (5-15 år)

 

Sitt ner i en cirkel på golvet med en tom flaska mitt i ringen. Ett barn får börja med att bestämma vad den, som flaskan kommer att peka på, ska göra. Det ska vara lätta uppgifter som går snabbt att utföra, till exempel att hoppa på ett ben, göra grimaser eller sjunga en sång. (Tänk här – som alltid – på vilka möjligheter just dina barn har.) När uppgiften bestämts snurrar barnet på flaskan. När flaskan stannat och pekar på ett barn måste först alla säga barnets namn. Han eller hon får sedan utföra uppgiften. Därefter får han/hon bestämma en ny uppgift och snurra flaskan.

 

bild 57.jpg

 

Hönsepip! (5-16 år)

 

Man sitter i en ring. En person ställer sig i mitten med förbundna ögon, och går sedan och sätter sig i någons knä. Där ska han säga "Hönsepip för mig". Personen vars knä han sitter i ska då säga "pip". Detta i vilket tonläge som helst. Kan personen med förbundna ögon säga vem som pep, blir det den som pep som får stå i mitten. Gissar han fel knuffar personen vars knä han sitter i ut honom i ringen. Sedan är det dags för en nytt knä och ett nytt "pip"!

 

bild 58.jpg

 

 Tipp - Leken (3-8 år)

bild 59.jpg

Rita ett ansikte eller ett djur på ett papper. I ögon, näsa, mun, öron, hår lägger man russin. Ledaren talar om hur många russin som lagts ut. Ett av barnen går ut medan de övriga kommer överens om vilket russin som är ”tipp”.

När barnet kommer tillbaka börjar denne plocka åt sig av russinen en efter en medan alla räknar högt. När ”tipp-russinet” plockas ropar alla ”tipp”, vilket innebär att russinplockningen är slut för denna gången.

Ett nytt barn går ut och nya russin läggs ut osv.

 

 

 20 frågor (5-16 år)

 

Ett barn går ut. De andra kommer överens om att tänka på en person i rummet. När den utskickade kommer in ska han/hon med hjälp av tjugo frågor komma fram till vem man tänker på. Exempelvis: har personen något blått på sig? Har personen långt hår?

 

bild 60.jpg

 

 

Gissa vem jag är! (5-12 år)

 Låt alla barnen sätta sig i en ring. Välj ut ett barn som får ställa sig mitt i ringen och som får en bindel för ögonen. Snurra barnet varsamt, så att det inte vet i vilken riktning det står (eller låt gruppen rotera ett halvt varv). Låt ett annat barn i gruppen ställa sig framför det barn som står i mitten. Barnet med bindeln för ögonen får nu gissa vem som står framför det genom att känna på detta barns kläder och hår. Om det inte lyckas kan man ge en ledtråd genom att ett annat barn får berätta om det aktuella barnets fritidsintressen. Om det fortfarande inte lyckas får barnet i fråga säga: ”Gissa vem jag är!”, så att rösten hörs. När den som gissar lyckats identifiera barnet med bindel får han/hon själv ta på sig bindeln etc.

Observera att det kan finnas barn som inte vill ha bindel för ögonen. Respektera detta, leken kan genomföras även om man blundar. Uppmuntra barnen att se på varandra och säga sina namn innan leken börjar, det underlättar.

 

bild 61.jpg

 

 

Rakt till kors (8-12 år)

 

Alla sitter på var sin stol i en ring. Du som lekledare har en boll, pinne, kudde eller dylikt som du högtidligt ger över till personen närmast dig åt vänster med någon av följande ord: ”Rakt till kors”, ”kors till rakt”, ”rakt till rakt” eller ”kors till kors”. Denna person ger vidare till sin granne med någon av ordföljderna och så vidare hela ringen runt. Du måste uppmärksamt se på och säga om personerna säger rätt eller fel och eventuellt också säga hur det skulle ha varit. Efter ett par varv kanske någon kommer på vad det är som avgör vilka ord som är de rätta.

Lösningen är hur personerna håller sina ben: Om du har benen i kors och din granne sitter med benen rakt säger du ”kors till rakt”. Du din granne ger vidare till en person med benen i kors blir det ”rakt till kors”. När en person med benen rakt ger vidare till en som sitter likadant blir det förstås ”rakt till rakt” och när någon med benen i kors ger till ytterligare en med ett ben över det andra blir det ”kors till kors”.

 

  

 

Tändstickan (5-16 år)

 Två barn håller en tändsticka mellan sina pekfingrar. De ska nu förflytta sig i rummet utan att tappa stickan. Efter lite träning kan de öka svårighetsgraden, till exempel sätta sig på huk, lägga sig på golvet, klättra över ett par stolar. Barnen lär känna varandra bättre och har roligt.

 

 

bild 63.jpg

  Har alla förstått? (5-12 år)

bild 64.jpg

 Alla sitter i en ring. Kateketen viskar en mening till den som sitter närmast, som får viska meningen till sin granne etc. När ni gjort hela rundan får den som hört det hela sist säga meningen högt. Det brukar bli en överraskning!

 

 

Kejsaren av Kina tycker inte om te… (8-12 år)

 

 

bild 65.jpg

 

Om några i gruppen redan känner till leken får man be dem inte avslöja knepet, utan låta de andra få en chans att komma på lösningen. Förklara att de ska försöka lista ut vad det är Kejsaren av Kina inte tycker om. Börja leken med att säga ”Kejsaren av Kina tycker inte om te, vad tycker han om?” I tur och ordning får eleverna föreslå var sin sak. Du svarar hela tiden på om han tycker om det eller ej. Hemligheten ligger i att förstå att du egentligen säger: ”Kejsaren av Kina tycker inte om (bokstaven) T. ”Föreslår någon kaffe så gillas det alltså av kejsaren. Fikon, apelsiner, hundar och kameler går bra (eftersom de inte innehåller bokstaven T). Katter, saft, vatten och så vidare tycker han däremot inte om. Betona ”tycker inte om T” i slutet och se om någon kan lista ut gåtan. Annars får du (eller någon som redan kände till leken) avslöja hemligheten.