Rörelselekar

 

Biltvätt (3-10 år)

 Deltagarna delas i två lag som ställer sig på knä mitt emot varandra och bildar på så sätt en ”tvättgata”. Ett barn får krypa igenom ”tvättgatan” och bli ”tvättad och polerad”. Man bör poängtera mildhet så att alla upplever att det är roligt.

 

bild 17.jpg

 

 Bolleken (5-10 år)

Till denna lek från Thailand behöver du en boll och en korg/papperskorg. Barnen ställer sig i en ring runt korgen. Ledaren säger någons namn, t ex Hanna, och så kastar han bollen åt Hanna. Sedan säger ledaren Erik och då kastar Hanna bollen till Erik. Ledaren säger Nasrin och då kastar Erik bollen till Nasrin. Om ledaren säger korgen så kastar Nasrin bollen i korgen och då blir hon lekledare.

 

 

bild 18.jpg

 Klädnypeleken (7-12 år)

 Ge två eller tre klädnypor till varje barn som de fäster tydligt på sina kläder. På given signal försöker man råna en klädnypa från de andra och fäster den på sig själv. Man får inte hålla klädnyporna i handen eller gömma dem. På en given signal stannar alla och räknar sina klädnypor

 

(Bild)

 

 Djurtrolleri (3-10 år)

 

 bild 20.jpg

 

Ett barn får vara trollkarl och får en trollstav i handen. Trollkarlen går runt och trollar barnen till olika djur. Så att när trollkarlen rör vid någon och säger hare så börjar den skutta som en hare, om trollkarlen säger hund så börjar den krypa på alla fyra och skälla osv. Så fortsätter trollkarlen till alla är förvandlade. När trollkarlen säger ”plats” ska alla bli tysta och stilla. När trollkarlen vill byta roll ger han trollstaven till ett annat barn.

 

 

 Ekorrbo (3-11 år)

 Leken är känd på många håll i världen och om du vill kan du leka den på thaispråk. Dela in barnen i grupper på tre barn. Två barn bildar ett bo genom att ta varandra i hand och det tredje barnet är ekorren som ställer sig i boet. Ledaren ropar: Bo! (eller ”lang” på thaispråk), då ska alla ekorrar finnas i boet. När ledaren ropar: Ekorre! (kalok) springer alla ekorrar ur boet och runt i salen. När ledaren ropar bo ska alla ekorrar söka sig ett nytt bo. Låt barnen turas om med att vara bo och att vara ekorrar.

 

bild 21.jpg

 Fåraherden (5-10 år)

Avgränsa med stolar eller rep en fårkätte i ett hörn av rummet. Ett barn får vara herde och de andra får. När leken börjar är fåren i fårhagen och herden sover utanför. Då rymmer fåren och bräker tre gånger. Herden vaknar och börja jaga fåren med en käpp av tidningspapper. När herden rör vid något av barnen hamnar de tillbaka i fårhagen. När alla får är tillbaka i fårhagen byter ni herde.

 

bild 22.jpg

 

 

 Fjädern (5-16 år)

 bild 23.jpg

 Dela ut en fjäder till varje barn. På en given signal ska barnen blåsa sin fjäder så att den hålls så länge som möjligt i luften. När fjädern har landat går man ur leken och den som är kvar sist har vunnit.

 

  Fotsulorna rullar runt (3-10 år)

 Barnen lägger sig parvis på golvet med fotsulorna mot varandra. Sedan ska de rulla runt tre varv utan att släppa kontakten. Detta kan också prövas med ryggarna mot varandra och att man sedan böjer knäna…

 

 bild 24.jpg

 

Atomleken (5-12 år)

 Alla går omkring på golvet som ”atomer”. När du ropar ett visst antal ska de klumpa ihop sig så många som du säger, genom att ta tag i varandra. Om tolv stycken går på golvet och du ropar fem så kommer det uppstå två föreningar med fem barn i varje. De två som blir över får gå och sätta sig. Det är dock bra att börja med att säga ett antal som går jämnt ut, så att ingen behöver sätta sig redan första gången (två, tre, fyra eller sex i exemplet med tolv barn).

 

bild 25.jpg

Charader (7-99 år)

 

Denna lek är väldigt kul och inspirerande för gruppen men tar lite längre tid, minst 20 minuter. Yngre barn än 7 år kan också vara med, men de behöver äldre som kan skriva och hjälpa till med att organisera gruppen.

Dela upp barnen/ungdomarna i två smågrupper på mellan 2-10 barn. Se till att de inte kan höra varandra. Varje grupp skriver med papper och penna ett ord lodrätt på ett papper, t ex

A

P

A

Nu bestämmer de i gruppen hur de med hjälp av en pantomim vill återge bokstäverna i ordet.

Ordet A kan man återge med allvar (alla gör en allvarlig min) eller med applåd (alla applåderar) eller med anka (alla får röra sig som ankor)…

Ordet P kan man återge med parkera (låtsas parkera bilen) eller paraply (låtsas fälla upp ett paraply) eller polis (låtsas arrestera osv)…

När grupperna hittat ett ord och bestämt sig för hur de ska göra en pantomim till varje bokstav så kommer de in till den andra gruppen och visar upp en bokstav i taget. Man säger: Nu får ni se den första bokstaven! Och så gör man en pantomim för att illustrera den första bokstaven i det ordet. Gruppen som tittar på gissar ordet och skriver upp det. Det kan vara bra att även skriva upp andra möjliga alternativ ifall man är osäker.

När alla bokstäverna är gjorda i ordet så presenterar man ordet i sin helhet, i fallet ovan kommer man in till de andra barnen och låtsas vara apa.

Gruppen som gissat får berätta vilka ord man gissat för varje bokstav och sedan berätta vilket ord man trodde att det skulle bli. OBS! Välj korta ord, annars blir det för långt och komplicerat.

 

 bild 26.jpgbild 27.jpg

 

 Flirtleken (4-16 år)

 

 bild 28.jpg

Placera ut stolar i en ring, hälften så många som antalet deltagare. Flickorna (t.ex.) sätter sig på stolarna och pojkarna ställer sig bakom stolarna. En stol ska dock vara tom och bara ha någon bakom sig. Om det är ojämnt antal pojkar och flickor kan man förstås blanda, det viktiga är att det sitter någon på varje stol (utom en) och att någon står bakom varje stol. Pojken som har en tom stol framför sig blinkar åt någon som sitter på en stol. Denna ska då rusa upp och sätta sig på den tomma stolen. Pojken som håller på att bli ”bestulen” på sin dam kan, om han är snabb nog, ta tag i henne så att hon inte kan springa iväg. I så fall får pojken med den tomma stolen fortsätta att blinka. Om han lyckas få över någon till sin stol är det i stället den ”bestulnas” tur att blinka. Efter ett tag kan man byta så att flickorna står och blinkar medan pojkarna sitter på stolen.

 

 Äta choklad (5-12 år)

En lek som kanske passar bra på avslutningen? Alla sitter i en ring på golvet. I mitten finns en chokladkaka, tallrik, bestick och kläder. Någon i ringen får en tärning och slår med den. Om det blir en etta eller sexa får han/hon springa i ringen, klä på sig alla kläderna och med hjälp av kniven och gaffeln börja äta av chokladen. Under tiden slår nästa person i ringen med tärningen, och nästa, tills någon på nytt får en etta eller sexa. Då springer han/hon fram rycker mössan av den som är i mitten. Denne måste genast sluta äta (även om han inte lyckats få i sig något) och ta av sig kläderna, som nästa person tar på för att sedan få börja äta choklad med kniv och gaffel. Medan tärningen går runt i ringen…

 

 

 

 Tafel Schokolade in Verpackung

 Djurcharader (4-12 år)

 

bild 30.jpg

 

Dela upp i gruppen i två lag. Se till att ha förberett lika många lappar som det är barn. På varje lapp står ett djur som finns med i Bibeln. Visa den första lappen för det första barnet i lag 1. Han eller hon ska nu försöka föreställa detta djur och övriga deltagare får gissa vad han/hon föreställer. Ord och läten är inte tillåtna utan charaden ska utföras med rörelser och gester. Det lag som först gissar rätt får ett poäng. Sedan går turen till nästa lag där en person får en lapp. Och så vidare! Håll på tills alla har fått göra en charad. Laget med flest poäng i slutet blir vinnare.

Förslag till djur som förekommer i Bibeln och ett exempel på var någonstans:

Duva (1 Mos 8:8)                       Lejon (Dan 6:22)

Örn (Upp 4:7)                             Varg (Jes 11:6)

Uggla (Ps 102:7)                         Gräshoppa (2 Mos 10:4)

Orm (1 Mos 3:1)                         Gris (Ords 11:22)

Hjort (Höga v 2:9)                      Fisk (Luk 5:6)

Åsna (Matt 21:5)                        Hund (Mark 7:27)

Ko (3 Mos 22:28)                       Get (1 Mos 30:32)

Häst (Upp 19:11)                        Groda (2 Mos 8:3)

Får (Matt 18:12)                         Mygga (2 Mos 8:16)

Kamel (Mark 10:25)                   Elefant (1 Mack 11:56

 

bild 31.jpg

 

 

Lappleken (4-11 år)

Du har förberett leken genom att ha klippt utt ett antal lappar i fem olika färger. Lapparna är olika mycket värda beroende på färg: ett, tre, fem, sju, eller tio poäng. Den färg som är värd minst poäng finns det flest av och så vidare. Sprid ut lapparna i ett par rum fullt synliga. Sedan får deltagarna springa omkring och samla in så många lappar de hinner på fem minuter. Flest poäng när tiden är slut vinner.

 

 

 

Sardinburken (4-11 år)

Det här är en sorts bakvänd kurragömma som med fördel kan göras i halvmörker. Alla deltagare utom en räknar till hundra. Under tiden gömmer sig den som inte räknar någonstans. Därpå börjar alla som räknade att leta. Den som hittar den gömda säger ingenting utan lägger sig bara tyst bredvid honom/henne. Till slut har alla upptäckt gömstället och lagt sig där. Den som hittade den gömda först får gömma sig nästa gång.

 

 

bild 32.jpg

 

 

 

Kungen och hans barn (5-12 år)

 

En är kung, resten är barn. Kungen står i ena ändan av rummet, alla barn står på rad bredvid varandra i andra ändan. (Man kan också hålla till ute, det är bra om man har gott om plats.) Barnen kommer i förväg överens om ett land och ett yrke/en sysselsättning.

Sedan vandrar de fram mot kungen på rad och säger i kör: Här kommer vi, här kommer vi, här kommer vi...! När de kommer fram till kungen säger denne: Goddag, mina barn. Barnen svarar: Goddag, min kung. Kungen säger: Var har ni varit? Barnen svarar: Vi har varit i... Kungen: Vad har ni gjort där? Istället för att svara mimar nu alla det yrke/den sysselsättning man valt.

 

 

bild 33.jpg

 Tusenfoting (5-10 år)

bild 34.jpg

 

Alla barnen ställer sig på ett led och håller varandra tätt om midjan. Tusenfotingen börjar gå sin promenad runt eller över de hinder som den kan stöta på under sin vandring.  Kanske snavar den över ett hinder och faller åt sidan? Kan den resa sig upp utan att gå sönder?

Leken är gruppstärkande, ger kroppskontakt och tränar samarbetsförmågan – är helt enkelt rolig!

 

 Alla som tycker om…(5-12 år)

 

Ställ alla stolar utom en i en ring, ställ stolen som blir över mitt i ringen och låt ett barn sätta sig på stolen. Barnet på stolen i mitten ropar:

- Alla som tycker om (exempelvis) spagetti/att hoppa hopprep/att spela fotboll (barnet får själv hitta på en sak) byter plats nu!

Medan barnen byter sina platser med varandra försöker barnet i mitten få tag på en plats som är ledig. Det barn som blir utan plats får ställa sig i mitten och hitta på nästa ”Alla som tycker om…”

 

 Den gordiska knuten (5-16 år)

 

Gruppen bildar en cirkel och lyfter upp sina armar. Barnen får blunda (respektera dem som inte vågar) och ska sedan sakta gå in mot mitten, där de försiktigt tar tag i händerna på ett annat barn (helst inte den som står alldeles intill). Så öppnar alla ögonen och försöker att tillsammans lösa knuten. Det är tillåtet att klättra och krypa över och under varandra men man får inte släppa taget om varandras händer. Här gäller gott samarbete och tålamod!

 

bild 36.jpg

 

 

Vem har gömt sig? (3-8 år)

 

Sätt på musik (eventuellt musik som något av barnen ombetts ta med sig) och låt alla röra sig fritt i rummet. När musiken stängs av ska alla krypa ihop och bli som en liten rund boll på golvet. Påminn barnen om att de varit ännu mindre – när de var bebisar. Kasta en filt (eller duk) över ett av barnen, låt de andra resa sig och gissa vem som är gömd. Turas om så att alla får vara gömda en gång. En variant är att låta det gömda barnet förvandla sig till ett djur och sedan låta övriga barn gissa vilket djur det handlar om genom att ställa olika frågor eller be barnet visa hur djuret rör sig. Denna lek låter ett enskilt barn vara i centrum under en stund, något de flesta brukar uppskatta.

 

bild 37.jpg

 

 

 

Simon säger (5-12 år)

 

Välj en ledare som får ge kommandon till de övriga barnen genom att säga exempelvis "Simon säger: Gå runt i en ring”. Alla barn ska då gå runt i en ring. Säger ledaren "Simon säger: Ligg ned", så ska alla lägga sig ned. Om ledaren säger "Stå upp" och utelämnar frasen "Simon säger" får däremot inget av barnen ställa sig upp – i så fall är man ute ur leken. Man varierar kommandona hela tiden: Lyft vänster arm! Simon säger: Blunda! Simon säger: Kryp på knä! Låt som en groda!...  (Tänk på att alla barn ska kunna känna sig delaktiga.)´

 

bild 38.jpg      Simon säger....

 

 

 

Vi rör oss och gissar (5-10 år)

 

Låt barnen stå i en ring med en armlängds avstånd mellan varandra. Berätta för barnen att de ska tänka ut hur ett djur som de tänker på rör sig. En i taget får komma in i ringens mitt och där säga sitt namn (ifall inte alla vet vad alla heter) och sedan göra sin rörelse. Alla andra upprepar namnet och härmar rörelsen.

 

Låt barnen i ringen gissa vilket djur det handlar om. När uppgiften gått laget runt kliver det första barnet åter in i mitten. Denna gång står han/hon dock helt orörlig och låter resten av gruppen säga vilket djur han/hon föreställde och komma ihåg rörelsen.

 

Detta upprepas till dess att alla återigen fått stå i centrum. Rörelserna låter varje barn uttrycka något av sig själv. Leken brukar skapa en hel del skratt.

 

 

bild 39.jpg

Fruktsallad (5-11 år)

 

bild 40.jpg

 

Ställ alla stolar utom en i en ring, ställ stolen som blir över mitt i ringen och låt ett barn sätta sig på stolen.

Dela in barnen i ”äpplen”, ”apelsiner”, ”bananer”, ”citroner”.

Barnet på stolen i mitten ropar:

- Alla citroner byter plats! Nu ska barnet i mitten försöka ta platsen från ett annat barn, medan de byter.

Om det inte lyckas får det fortsätta. Barnet i mitten kan också ropa ”fruktsallad”, då måste alla byta plats samtidigt.

 

 

bild 41.jpg

 

Balans på rep!(5-16 år)

 bild 42.jpg

Lägg ut ett långt rep på golvet och be alla barn att ställa sig med båda fötterna på repet, bredvid varandra. Sedan förklarar du att alla ska ställa sig i födelsedagsordning, med 1:a januari längst ut till vänster och 31:a december längst ut till höger. Man måste hela tiden ha en fot på repet och får därför klättra och krama sig förbi varandra. Låt barnen berätta för varandra när de fyller år, eventuellt vad de skulle vilja äta för något gott den dagen…

 

 

 

Blåsa ballong (3-8 år)

 

Alla håller varandra i händerna och står tätt, tätt ihop. Vi låtsas att vi är en ballong. Nu börjar alla blåsa upp ballongen, vi tar steg bakåt för att vidga cirkeln. För varje blås vidgas ballongen. Den blir större och större. Men plötsligt läcker luften ut och det blir till att börja om från början igen. Nu blåser alla igen och ballongen växer och växer och växer, till slut är alla armar sträckta till bristningsgränsen och vid nästa blås brister ballongen och alla faller ihop avslappnade på golvet. Nu ligger ballongbitarna kvar på golvet och vilar en stund.

 

bild 43.jpg

 

Gympa (3-16 år)

 

Forskning visar att vårt lärande fungerar bättre när vi rör på kroppen. Det gäller särskilt barn (se därtill ”Kallad till kateket - hur gör jag konkret?). Här kommer förslag på roliga rörelser:

Rygg mot rygg: barnen står rygg mot rygg. Nu böjer de knäna så djupt det går och reser sig sedan upp igen, utan att tappa kontakten med kamratens rygg!

Tio cirklar: barnen står mitt emot varandra med handflatorna mot varandra. Nu gör de tio cirklar med handflatorna. Sedan tio cirklar åt andra hållet.

Vi lyfter varandra: barnen står rygg mot rygg (de bör vara ganska jämnstora) och hakar in varandras armar i varandra. Genom att försiktigt böja sig fram lyfter de upp sin partner på ryggen. Turas om. Visst är jag stark!

Hoppa på ett ben: barnen ställer sig två och två och hakar in i varandras armar. Nu hoppar de på ett ben genom rummet, växla ben efter en stund.

 

bild 44.jpg

 

 

Ställ er i ordning (5-16 år)

Du som lekledare talar om att alla ska ställa sig i ordning efter olika kriterier, t.ex. alfabetisk efter förnamnet. De måste då ta reda på vad alla heter och samarbeta tills de kommer i rätt ordning från t.ex. Anders till Åsa. Andra saker att sortera efter kan vara ålder (är de födda samma år får de ta reda på vilka månader och dagar de är födda), längd eller vem som läst flest böcker sedan i somras.

 

bild 45.jpg

 

 

Gör si, gör så (5-12 år)

Som uppvärmning kan man leka ”Gör si, gör så”. Kateketen eller någon i gruppen står framför de andra och gör olika rörelser. Varje gång han/hon säger ”gör så” ska de andra göra likadant, men säger man i stället ”gör si” ska de övriga stå kvar i den ställning de har utan att härma ledaren. De som råkar härma då man skulle ha stått stilla får gå och sätta sig.

 

bild 46.jpg

 

 

Statyer (3-10 år)

 

 

bild 47.jpg

 

Ett barn får sina ögon förbundna och skall sedan med hjälp av händerna gå runt och identifiera sina kamrater som står utplacerade som statyer i salen. En kontaktskapande lek!